HOME          ARBEJDSOMRÅDER           FIRMAPROFIL          KONTAKT        LINKS  

 

 

 

 

   Strafferet

 

Man har altid krav på at få den forsvarer, man selv vælger - hvad enten der er tale om færdselssager, skattesager, miljøsager eller traditionelle straffesager som berigelseskriminalitet og vold.

Alting kan betragtes fra 2 sider. Anklageren i en straffesag betragter tingene på én måde – og du sikkert på en anden.

Med os ved din side er du sikker på, at din side af sagen bliver hørt. I et demokratisk samfund som Danmark har alle ret til et stærkt forsvar. Uanset sagens karakter. Brug derfor os som sparringspartner og talerør fra start til slut.

Copyright ® 2006 boligraadgivning.dk, Webmaster                  

Advokaterne i Studiestræde 
WWW.BOLIGRAADGIVNING.DK