HOME          ARBEJDSOMRÅDER           FIRMAPROFIL          KONTAKT          LINKS  

 

 

 

 

   Links: 

 

Danmarks domstole
På Domstolsstyrelsens hjemmeside findes mange nyttige informationer om domstolenes måde at fungere på, om domstolenes beliggenhed samt referater af aktuelle domme.

Told og skat
En særdeles brugervenlig hjemmeside med mulighed for beregning af din egen skat, udfyldelse af
diverse blanketter.

Advokatsamfundet
 Regulerer alle danske advokaters virksomhed. Advokatsamfundets hjemmeside indeholder oplysninger om de regler som danske advokater er underkastet, retspolitiske artikler og giver klagevejledning i relation til advokater

Ejendomsforeningen Danmark
Oplysninger af lejeretlig karakter.

Folketinget
Lovforslag, bemærkninger mv.

Retsinformation
Alle love, bekendtgørelser mv.


Copyright ® 2006 boligraadgivning.dk

Advokaternes                      HOLM+
Boligrådgivning                   partnere                    
Boligrådgivning                                         Ehvervsrådgivning