HOME          ARBEJDSOMRÅDER           FIRMAPROFIL          KONTAKT        LINKS  

 

 

 

 

   Rekonstruktion af virksomheder

 


Når vi medvirker ved rekonstruktion, er det altid vores primære formål at skabe en virksomhed, der er levedygtig langt ind i fremtiden - hvad enten det er store eller mindre virksomheder, drevet i selskabsform eller personligt ejede.

Vi har omfattende viden om og erfaring med rekonstruktioner og er vant til at føre forhandlinger med alle relevante parter, herunder de finansielle samarbejdspartnere.

Vi kan med få timers varsel stille betydelig arbejdskraft til rådighed, når en virksomhed akut får brug for det. Hermed ikke sagt, at vi først skal på banen sent i forløbet – tværtimod øges mulighederne for rekonstruktion, jo tidligere vi involveres.

Rekonstruktion medfører i nogle tilfælde anmeldelse af betalingsstandsning til skifteretten, som så kan beskikke en af os som tilsyn. Rekonstruktion indebærer ofte en kombination af forskellige kreditorordninger, for eksempel akkord eller moratorium.

Vi yder bistand til klienter, der konfronteres med en omstødselssag som følge af debitors eller kontraktparts konkurs.


 

Copyright ® 2006 boligraadgivning.dk, Webmaster                  

Advokaterne i Studiestræde 
WWW.BOLIGRAADGIVNING.DK