HOME          ARBEJDSOMRÅDER           FIRMAPROFIL          KONTAKT        LINKS  

 

 

 

 

   Lejeret

 


Den lovgivning, der regulerer forholdet mellem lejer og udlejer af beboelseslejemål, er præget af mange ufravigelige regler og af mange mere eller mindre gennemtænkte lovændringer. Resultatet er blevet et lovkompleks, som er umuligt at gennemskue for ukyndige, og som rummer utrolig mange muligheder for at begå fejl med betydelig økonomisk konsekvens.

Sagkyndig bistand er derfor i de fleste tilfælde af afgørende betydning for at undgå fejl, der kan koste udlejer mange penge.

Vi tilbyder rådgivning til udlejere om alle aspekter af boliglejeretten, herunder:

 • Lejekontraktens udformning

 • Lejens størrelse og regulering

 • Lejers betaling for varme, antenner mv.

 • Lejerens brug af lejemålet

 • Lejers ret til at foretage forandringer

 • Udlejers ret til at foretage forandringer

 • Gennemførelse af arbejder på ejendommen eller i
      lejemålet

 • Lejers ret til at lade andre overtage lejemålet

 • Opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten

 • Behandling af tvister ved huslejenævn og boligret

Copyright ® 2006 boligraadgivning.dk, Webmaster                  

Advokaterne i Studiestræde 
WWW.BOLIGRAADGIVNING.DK