HOME          ARBEJDSOMRÅDER           FIRMAPROFIL          KONTAKT        LINKS  

 

 

 

 

   Fast ejendom og entreprise

 

Vi har erfaring i rådgivning af klienter om alle aspekter af international bygge- og anlægsvirksomhed.  Rådgivningen omfatter bl.a. udbud efter EU-regler, forhandling af entreprisekontrakter, herunder partnering-aftaler og project management-aftaler, rådgiveraftaler, joint ventures, aftaler med under-entreprenører og leverandører, løbende rådgivning under entreprisens gennemførelse samt bistand vedrørende claims, herunder alternativ tvistløsning ("ADR") og voldgift for danske eller internationale fora.

Vi deltager sammen med vor bygningssagkyndig ved opførelse af nye ejendomme.  

 

 

Copyright ® 2006 boligraadgivning.dk, Webmaster                  

Advokaterne i Studiestræde 
WWW.BOLIGRAADGIVNING.DK