HOME          ARBEJDSOMRÅDER           FIRMAPROFIL          KONTAKT        LINKS  

 

 

 

 

   Erhvervs- og selskabsret

 


Vi har stor erfaring og ekspertise indenfor selskabsretten, hvor vi yder bistand inden for alle selskabsretlige forhold - herunder vedrørende: 


  Valg af selskabsform og selskabskonstruktion
· Kapitalforhøjelse og -nedsættelse
· Omdannelse, fusion og spaltning
· Køb og salg af virksomhed
· Generationsskifte
· Regulering af anparts- og aktionærforhold
· Kapitalfremskaffelse
· Likvidation
· Interselskaber
· Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser
· Selskabsadministration

Vores rådgivning omfatter rådgivning og sparring med klienten vedrørende de forretningsmæssige og selskabsretlige forhold, idet vi herunder forestår udarbejdelse af alle selskabsretlige dokumenter så som vedtægter, anpartshaver- og aktionæroverenskomster, forretningsorden for direktion og bestyrelse, anparts- og aktiehandelsaftaler, garantierklæringer og investeringsaftaler.

Vi bistår desuden inden for alle skatteretlige spørgsmål, herunder koncern- og sambeskatning, og sikrer at skatteretlig rådgivning indgår som en naturlig del af vores rådgivning af virksomheder.

Vi rådgiver tillige om fondsretlige spørgsmål, herunder om etablering, ændring af vedtægter og opløsning af erhvervsdrivende og almennyttige fonde. 


Vores salær i forbindelse med køb af færdigregistrerede selskaber er
kr. 4000 incl. moms.   


 

Copyright ® 2006 boligraadgivning.dk, Webmaster                  

Advokaterne i Studiestræde 
WWW.BOLIGRAADGIVNING.DK