HOME          ARBEJDSOMRÅDER           FIRMAPROFIL          KONTAKT        LINKS  

 

 

 

 

   Arbejds- og ansættelsesret

 

Vi rådgiver inden for alle forhold vedr. den individuelle ansættelsesret, herunder vedr. ansættelsesforholdets indgåelse, tvister under ansættelsesforholdet, opsigelse og bortvisning.

Vi har betydelig erfaring inden for udarbejdelse af ansættelseskontrakter for funktionærer og timelønnede, direktørkontrakter, medarbejderaktier, tegningsoptioner og warrants.

Vores rådgivning omfatter tillige medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, omstrukturering, opsigelser og/eller masseafskedigelser, konkurrence- og kundeklausuler samt konkurser.

Desuden yder vi rådgivning vedrørende de juridiske spørgsmål, som opstår under en ansættelse f.eks. som følge af omstruktureringer, virksomhedsflytninger, outsourcing, barsel, orlov, sygdom, pensionsforhold, skatte- og afgiftsforhold samt en medarbejders udstationering til og fra Danmark. 

Advokaterne i Studiestræde bistår ligeledes i tilfælde af konflikter inden for det ansættelsesretlige område, herunder om nødvendigt med førelse af rets- og voldgiftssager.

 

Copyright ® 2006 boligraadgivning.dk, Webmaster                  

Advokaterne i Studiestræde 
WWW.BOLIGRAADGIVNING.DK