HOME          ARBEJDSOMRÅDER           FIRMAPROFIL          KONTAKT        LINKS  

 

 

 

 

   Virksomhedsoverdragelser

Vi yder højt specialiseret bistand til virksomheder og investorer i forbindelse med køb og salg af virksomheder.

Rådgivningen omfatter blandt andet rådgivning om overdragelsesmodeller og strukturen for overdragelsen, planlægning af salget, due diligence undersøgelser, omstrukturering, lønmodtagernes retsstilling, generationsskifte, fusion og spaltning, finansiering af købet, håndtering af forhold til offentlige myndigheder og selve afviklingen af overdragelsen.

Den typiske bistand omfatter ud over rådgivningen ligeledes udarbejdelse og forhandling af de med virksomhedsoverdragelsen forbundne kontrakter, såsom hensigtserklæringer, optionsaftaler og overdragelsesaftaler - alt i tæt samarbejde med klientens eventuelle øvrige rådgivere.

Copyright ® 2006 boligraadgivning.dk, Webmaster                  

Advokaterne i Studiestræde 
WWW.BOLIGRAADGIVNING.DK