HOME          ARBEJDSOMRÅDER           FIRMAPROFIL          KONTAKT        LINKS  

 

 

 

 

   Gældssanering:

 

Vi afholder sammen et gratis møde, hvor du
medbringer en liste over alle kredtiorer samt
lønsedler for de sidste tre måneder.

Vi udbarbejder sammen et budget som fremsendes til dine kreditorer samt et forslag til betaling af din gæld helt eller delvist.

Salæret til os kan ofte betales af det offentlige
i form af retshjælp. Såfremt offentlig hjælp ikke
kan opnås, oplyses du under første møde om
hvilke omkostninger der påløber.

En egentlig gældssanering som skal gennemføres
igennem Sø- og Handelsretten forudsætter, at
du alene under afviklingen af gælden har et
rådighedsbeløb, der svarer til rådighedsbeløbet
for en kontanthjælpsmodtager.

Copyright ® 2006 boligraadgivning.dk, Webmaster                  

Advokaterne i Studiestræde 
WWW.BOLIGRAADGIVNING.DK