HOME          ARBEJDSOMRÅDER           FIRMAPROFIL          KONTAKT        LINKS  

 

 

 

 

   Finansiering

 

Vi rådgiver både etablerede og nystartede virksomheder om forholdene vedrørende finansiering og kapitalfremskaffelse. 

Advokaternes i Studiestræde rådgiver blandt andet om kapitaltilførsel i form af risikovillig egenkapital fra venture selskaber, business angels og investeringsfonde, konvertible lån, garanti og kaution fra blandt andre Vækstfonden, pengeinstitutter og investeringsfonde, leasing og factoring og realkreditlån.

Vi rådgiver tillige virksomhedsejere, investorer og långivere vedrørende almene bank- og finansieringsforhold, herunder vedrørende finansielle institutioners retsforhold, virksomhedspant, sikkerhedsstillelse og finansielle instrumenter. Advokaterne i Studiestræde bistår med udarbejdelse af de nødvendige dokumenter såsom investeringsaftaler, almindelige låne- og sikkerhedsdokumenter og leasingaftaler.

Vi er specialist i fremskaffelse af kapital til finansiering af hoteller og restauranter.

Copyright ® 2006 boligraadgivning.dk, Webmaster                  

Advokaterne i Studiestræde 
WWW.BOLIGRAADGIVNING.DK